Trung tâm phân tích
Quay lại

NLG - Kế hoạch doanh số bán hàng tăng trưởng mạnh trong năm 2022 - Báo cáo ĐHCĐ

  • Chúng tôi đã tham dự cuộc họp ĐHCĐ của CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) vào ngày 23/4. 
  • Các cổ đông đã thông qua kế hoạch năm 2022 của ban lãnh đạo với doanh thu đạt 7,15 nghìn tỷ đồng (+37% YoY - cao hơn 35% so với dự báo của chúng tôi) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 1,21 nghìn tỷ đồng (+13% YoY). Kế hoạch lợi nhuận này thấp hơn 7% so với dự báo của chúng tôi cho LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 là 1,29 nghìn tỷ đồng (+21% YoY). 
  • Cổ đông đã thông qua kế hoạch chia cổ tức cho năm tài chính 2021 bao gồm tổng giá trị cổ tức tiền mặt là 428 tỷ đồng. 214 tỷ đồng đã được thanh toán vào tháng 12/2021, trong khi phần còn lại (tương đương 560 đồng/CP) dự kiến sẽ được trả vào quý 2/2022. 

Powered by Froala Editor