Trung tâm phân tích
Quay lại

Ngành Năng lượng - Nhu cầu phục hồi về mức trước dịch COVID-19 sẽ giúp hỗ trợ giá dầu

Chúng tôi nâng dự báo giá dầu Brent trung bình cơ sở thêm 5 USD/thùng trong suốt giai đoạn dự báo của chúng tôi. OPEC+ vẫn giữ quyết định chỉ hạ mức cắt giảm sản lượng thêm 400.000 thùng/ngày mỗi tháng đến hết tháng 12/2022. Ngoài ra, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự kiến sản lượng của Mỹ sẽ giảm nhẹ trong năm 2022 trong khi EIA và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nhu cầu sẽ tăng về mức trước dịch COVID-19 trong năm 2022. Những yếu tố này sẽ hỗ trợ giá dầu trong quý 4/2021 và năm 2022. Trong 9 tháng đầu năm 2021, giá dầu Brent trung bình là 67 USD/thùng. Chúng tôi nâng dự báo giá dầu Brent trung bình giai đoạn 2021-2022 thêm khoảng 8% từ 65 USD/thùng lên 70 USD/thùng. Chúng tôi cũng nâng giả định giá dầu Brent giai đoạn 2023-2025 từ 60 USD/thùng lên 65 USD/thùng. Chúng tôi giả định sự phục hồi sản xuất hoàn toàn của OPEC+ sẽ giúp đáp ứng nhu cầu gia tăng sau dịch COVID-19 từ năm 2023.


Powered by Froala Editor