Trung tâm phân tích
Quay lại

Ngành internet băng thông rộng cố định - Gia tăng thuê bao và các mảng kinh doanh mới liền kề thúc đẩy tăng trưởng

Trong báo cáo này, chúng tôi đánh giá ngành internet băng rộng cố định của Việt Nam – cụ thể về cơ hội tăng trưởng và các rủi ro cũng như bối cảnh cạnh tranh của ngành. Báo cáo này đề cập 2 cổ phiếu trong danh mục theo dõi của chúng tôi: FPT và CTR. Chúng tôi hiện đưa có khuyến nghị KHẢ QUAN cho cả hai cổ phiếu này.

Tỷ lệ thâm nhập hộ gia đình của băng thông rộng sẽ tiếp tục tăng nhờ nhu cầu giải trí tại nhà. Dựa theo dữ liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC), chúng tôi ước tính tỷ lệ thâm nhập băng thông rộng cố định của các hộ gia đình ở Việt Nam là 55% năm 2019 và 62% năm 2020. Mặc dù các mức này thuộc nhóm cao nhất trong các quốc gia ASEAN, nhưng vẫn thấp hơn 107% của Trung Quốc, 107% của Hàn Quốc và 77% của Nhật Bản tính đến năm 2019, theo Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU). Đáng chú ý, ngay cả các khu vực đô thị hàng đầu và các trung tâm kinh tế vẫn chiếm hơn một phần tư số hộ gia đình chưa kết nối của Việt Nam. Chúng tôi tin rằng nhu cầu giải trí tại nhà ngày càng tăng và việc sử dụng máy tính sẽ tiếp tục thúc đẩy sự thâm nhập của băng thông rộng; do đó, chúng tôi dự báo thuê bao băng thông rộng sẽ tăng với tỷ lệ 10-12% mỗi năm trước khi bão hòa sau năm 2025. 


Powered by Froala Editor