Trung tâm phân tích
Quay lại

Ngành Hàng không - Lộ trình phục hồi rõ ràng hơn với hạn chế đi lại dần được nới lỏng

Chúng tôi có quan điểm tích cực về sự phục hồi của ngành hàng không trong giai đoạn 2022-2026 khi chúng tôi bắt đầu nhận thấy (1) các hạn chế di chuyển giảm dần trong phân khúc vận tải hành khách bằng đường hàng không trong nước của Việt Nam và (2) triển vọng các hạn chế vận tải hàng không trên toàn cầu giảm dần.

Powered by Froala Editor