Trung tâm phân tích
Quay lại

Ngành bất động sản KCN tại Việt Nam - Các quy định mới nhằm cải thiện tính nhất quán trong quy định và thu hút vốn FDI - Quan điểm

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MoPI) đã ban hành dự thảo Nghị định về quản lý khu công nghiệp (KCN) và khu kinh tế (KKT) vào ngày 09/06/2021, sẽ thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP hiện hành (“NĐ 82”) được công bố vào ngày 22/05/2018. MoPI hiện đang lấy ý kiến đóng góp về dự thảo nghị định từ công chúng, các bộ ngành liên quan và các cơ quan chức năng của Chính phủ và đề nghị đóng góp ý kiến đối với nội dung dự thảo này trước ngày 25/06/2021. Sau khi lấy ý kiến từ công chúng và các bộ ngành liên quan,

Powered by Froala Editor