Trung tâm phân tích
Quay lại

MWG - TGDĐ & ĐMX giảm tốc; doanh số/cửa hàng BHX tăng - Báo cáo KQKD

- CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) công bố KQKD 6 tháng đầu năm 2022 với doanh thu đạt 70,8 nghìn tỷ đồng (+13% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 2,6 nghìn tỷ đồng (+1% YoY), lần lượt hoàn thành 46% và 40% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh giảm đối với dự báo hiện tại của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.  

- Trong quý 2/2022, doanh thu MWG đạt 34,3 nghìn tỷ đồng (+8% YoY) với LNST sau lợi ích CĐTS đạt 1,1 nghìn tỷ đồng (-7% YoY).  

- Tổng doanh thu của Thế Giới Di Động (TGDĐ) và Điện Máy Xanh (ĐMX) tăng 11,3% YoY trong quý 2/2022 chủ yếu nhờ (1) doanh thu bán hàng trực tuyến tăng 58% YoY, chiếm 15% tổng doanh thu của TGDĐ và ĐMX, (2) tiếp tục triển khai các cửa hàng ĐMX siêu nhỏ (120-150 m2/cửa hàng) với doanh thu quý 2/2022 đạt 2,7 nghìn tỷ đồng (tương đương 10% tổng doanh thu của TGDĐ và ĐMX), và (3) tiếp tục mở các cửa hàng TopZone với doanh thu đạt 530 tỷ đồng và đạt mốc 50 cửa hàng tính đến cuối quý 2/2022.  

Powered by Froala Editor