Trung tâm phân tích
Quay lại

MWG - Chuỗi TGDD/DMX phục hồi tích cực; triển vọng doanh số BHX thận trọng - BC Gặp gỡ NĐT

Chúng tôi đã tham dự cuộc gặp gỡ NĐT của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) vào ngày 12//11/2021. Ban lãnh đạo đã thảo luận về triển vọng và diễn biến kinh doanh của MWG cũng như các kế hoạch của MWG để tìm ra các động lực tăng trưởng khác.

Powered by Froala Editor