Trung tâm phân tích
Quay lại

MSN - THÊM VÀO - Cập nhật ĐHCĐ và kết quả kinh doanh quý 1/2012- Cập nhật

Tuần trước chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ của Công ty Hàng tiêu dùng Masan và Tập đoàn Masan. Chúng tôi tin tưởng là công ty sẽ đạt được chỉ tiêu lợi nhuận năm 2012. Hiện Công ty Hàng tiêu dùng Masan đang nỗ lực chuyển mình từ một doanh nghiệp chuyên về thực phẩm sang hoạt động trên nhiều mảng thuộc ngành hàng tiêu dùng hơn.