Trung tâm phân tích
Quay lại

MSN - Nỗ lực tiếp tục cải thiện hơn trong 6 tháng cuối năm 2022 - Báo cáo Gặp gỡ NĐT

- Chúng tôi đã tham dự buổi gặp gỡ NĐT của CTCP Tập đoàn Masan (MSN) vào ngày 02/08/2022. Trong buổi họp, ban lãnh đạo MSN công bố thêm một số thông tin chi tiết về HĐKD 6 tháng đầu năm của công ty, kế hoạch kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2022 và triển vọng trong tương lai gần. 

- Nhìn chung, ban lãnh đạo kỳ vọng sẽ đạt được những bước phát triển cả về tăng trưởng lẫn biên lợi nhuận trong 6 tháng cuối năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2022 trong khi công ty vẫn đang tiến hành đánh giá kỹ hơn sức mua của người tiêu dùng cũng như đánh giá lại kế hoạch lợi nhuận năm 2022. Ban lãnh đạo cho rằng những kết quả ban đầu cho thấy LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 của MSN tương ứng với vùng thấp hơn trong kế hoạch đề ra tại ĐHCĐ là 4,8-6,2 nghìn tỷ đồng.

Powered by Froala Editor