Trung tâm phân tích
Quay lại

MSN - Khả năng sinh lời được cải thiện, nhưng các mảng kinh doanh tiêu dùng giảm tốc - Báo cáo KQKD

Tập đoàn Masan (MSN) đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, bao gồm doanh thu đạt 36,0 nghìn tỷ đồng (-13% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 2,6 nghìn tỷ đồng (+163% YoY). Doanh thu chủ yếu bị ảnh hưởng bởi thoái mảng thức ăn chăn nuôi vào tháng 11/2021. Không tính mảng thức ăn chăn nuôi, tăng trưởng doanh thu tương đương (LFL) là 9% YoY trong 6 tháng đầu năm 2022, với động lực tăng trưởng doanh thu 33% tại Masan High-Tech Materials (MHT) và mức tăng trưởng ở mức 1 chữ số tại Masan Consumer Holdings (MCH). Ngoài ra, MSN đã ghi nhận doanh thu tài chính bất thường trong 6 tháng đầu năm 2022. Không tính (1) khoản lãi bất thường này và (2) đóng góp từ mảng thức ăn chăn nuôi trong 6 tháng đầu năm 2021, LNST sau lợi ích CĐTS vẫn tăng 214% YoY trên cơ sở LFL, mà chúng tôi cho rằng (1) tận dụng đòn bẩy hoạt động từ việc tăng doanh thu từ MHT (biên lợi nhuận gộp 18% trong 6 tháng đầu năm 2022) và MCH (biên lợi nhuận gộp 40% trong nửa đầu năm 2022), ngoài ra (2) khả năng sinh lời của WinCommerce (WCM) đã cải thiện. 

Mặc dù doanh thu giảm, WCM đã góp phần cải thiện lợi nhuận của MSN khi khả năng sinh lời của WCM được cải thiện trong 6 tháng đầu năm 2022 nhờ vào tăng hiệu quả mua hàng và các chương trình khuyến mãi hướng đến đúng đối tượng. 

Powered by Froala Editor