Trung tâm phân tích
Quay lại

MBB - MUA - Kết quả 6 tháng đầu năm khả quan, nhiều khả năng đạt mục tiêu cả năm - Cập nhật

Chúng tôi giữ nguyên khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 17.300 đồng (tăng 25%). Dù kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2012 của hệ thống ngân hàng không được như kỳ vọng, MBB vẫn là cổ phiếu chúng tôi đánh giá cao nhất trong ngành nhờ tăng trưởng lợi nhuận tốt, theo đúng dự báo mục tiêu cả năm của chúng tôi. Chúng tôi thấy ngân hàng vẫn đang tích cực kiểm soát chất lượng tài sản và thu nhập từ phí tiếp tục tăng 19%.