Trung tâm phân tích
Quay lại

LHG [MUA +28,1%] - Kỳ vọng doanh số bán đất KCN tăng trưởng mạnh trong năm 2022 đến từ dự án LH3.1 - Cập nhật

Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA cho CTCP Long Hậu (LHG) với giá mục tiêu tính đến cuối năm 2022 là 66.500 đồng/CP như đã công bố trong Báo cáo lần đầu cho LHG gần đây của chúng tôi - Chủ đầu tư có định giá hấp dẫn cho thấy tiến độ tích cực tại dự án KCN trọng điểm, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng 28.1%, bao gồm lợi suất cổ tức 3,6%. 


Powered by Froala Editor