Trung tâm phân tích
Quay lại

KBC [KHẢ QUAN +17,9%] - Doanh số bán đất KĐT sẽ là động lực dẫn dắt lợi nhuận chính trong năm - Cập nhật

Chúng tôi điều chỉnh khuyến nghị của Tổng CT Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) xuống KHẢ QUAN từ MUA vào mặc dù đã nâng giá mục tiêu thêm 19% lên 56.900 đồng/CP. Giá cổ phiếu của KBC đã tăng 36% trong 3 tháng qua.

Powered by Froala Editor