Trung tâm phân tích
Quay lại

HSG [KÉM KHẢ QUAN -11,8%] - Lợi nhuận dự kiến giảm so với mức cơ sở cao trong năm tài chính 2022, định giá hợp lý - Cập nhật

Chúng tôi điều chỉnh khuyến nghị cho CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) từ PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG còn KHẢ QUAN dù đã tăng giá mục tiêu thêm 5% lên 37.500 đồng/CP khi giá cổ phiếu HSG đã tăng 13% trong 3 tháng qua.


Powered by Froala Editor