Trung tâm phân tích
Quay lại

HAG - NẮM GIỮ - Cân bằng dòng tiền -Báo cáo lần đầu

Mức giá hợp lý cho HAG là bao nhiêu? Trong khi viết báo cáo này, chúng tôi nhớ lại chuyến thăm tỉnh Attapeu, Lào tháng Mười Một vừa qua với ông Đoàn Nguyên Đức, vị Chủ tịch hội đồng quản trị nổi tiếng của HAG. Khi ấy chúng tôi có rất nhiều câu hỏi và giờ đây thậm chí còn nhiều câu hỏi hơn nữa. Giá trị của 36.000 hecta rừng cao su được chăm sóc bằng phương pháp nhỏ giọt là bao nhiêu? Liệu trong tương lai các hồ chứa có còn đủ nước để chạy các nhà máy thủy điện?