Trung tâm phân tích
Quay lại

GVR [PHTT -7,5%] - Định giá hợp lý khi cần thời gian để hiện thực hóa giá trị quỹ đất - Cập nhật

Chúng tôi giữ khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) đồng thời nâng giá mục tiêu thêm 8,3% lên 34.100 đồng/CP. 

Powered by Froala Editor