Trung tâm phân tích
Quay lại

GEX - Phân khúc khu công nghiệp mạnh mẽ hỗ trợ lợi nhuận quý 3 - Báo cáo KQKD

CTCP Tập đoàn GELEX (GEX) công bố KQKD quý 3/2021 với doanh thu và LNST báo cáo lần lượt tăng 28% YoY đạt 6 nghỉn tỷ đồng và 71% YoY đạt 239 tỷ đồng. Chúng tôi cho rằng KQKD mạnh mẽ là do đóng góp lợi nhuận cao hơn từ VGC và lợi nhuận tài chính từ đầu tư chứng khoán tăng mạnh giúp bù đắp cho lợi nhuận thấp từ mảng thiết bị điện. Chúng tôi lưu ý rằng GEX đã tăng tỷ lệ sở hữu tại VGC lên 50% trong quý 2/2021 so với 25% trong quý 3/2020.


Powered by Froala Editor