Trung tâm phân tích
Quay lại

GEG - Mùa thấp điểm của ngành năng lượng mặt trời - phù hợp với kỳ vọng - Báo cáo KQKD

  • CTCP Điện Gia Lai (GEG) công bố KQKD quý 3/2021 với doanh thu đạt 313 tỷ đồng (-11% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo đạt 53 tỷ đồng (-1% YoY). Chúng tôi cho rằng LNST đi ngang do 1) cắt giảm chi phí quản lý , 2) thu nhập tài chính tăng mạnh và 3) chi phí tài chính giảm, bù đắp cho lợi nhuận từ mảng điện mặt trời giảm nhẹ và các khoản lỗ khác tăng đáng kể.

Powered by Froala Editor