Trung tâm phân tích
Quay lại

GDT [MUA +27,8%] - Chờ đợi trong khi khách hàng thanh lý tồn kho, tỷ giá VND/CNY giảm - Cập nhật

Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với CTCP Gỗ Đức Thành (GDT) dù đã điều chỉnh giảm 18% giá mục tiêu. Giá mục tiêu thấp hơn là do chúng tôi giảm 16% tổng LNST 2022-2024 và tăng chi phí vốn chủ sở hữu thêm 1 điểm %, được bù đắp một phần bằng cách cập nhật mô hình định giá từ giữa 2023 đến cuối 2023. 

Nhu cầu yếu từ các nền kinh tế phát triển và nỗ lực giảm hàng tồn kho từ khách hàng khiến chúng tôi điều chỉnh giảm doanh thu 2022 và tổng doanh thu 2023-2024 lần lượt là 22% và 10%. Chúng tôi kỳ vọng việc tiêu bớt tồn khi và tỷ giá thuận lợi hơn sẽ thúc đẩy sự phục hồi của GDT và xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào năm 2023. 

Triển vọng trung hạn của GDT dựa trên (1) chi phí lao động thấp của Việt Nam tận dụng được xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu ra khỏi Trung Quốc, (2) mảng kinh doanh sản phẩm gỗ nhỏ của GDT có mức độ cạnh tranh thấp, có tính chất như một thị trường ngách, và (3) tuân thủ ESG thúc đẩy việc thu hút khách hàng - đặc biệt là ở các thị trường thứ cấp như Mỹ và EU. 

Powered by Froala Editor