Trung tâm phân tích
Quay lại

GDT - KQKD 2021 phù hợp dự báo; kỳ vọng lợi nhuận cao cho năm 2022 - Báo cáo KQKD

CTCP Gỗ Đức Thành (GDT) đã công bố KQKD sơ bộ cho năm 2021, trong đó doanh thu và LNST lần lượt giảm 15% và 30% và hoàn thành 99% và 97% dự báo tương ứng của chúng tôi. 


Powered by Froala Editor