Trung tâm phân tích
Quay lại

GAS [MUA +32,3%] - Giá dầu cao thúc đẩy lợi nhuận 2022-2023, câu chuyện tăng trưởng dài hạn đến từ nhập khẩu khí LNG - Cập nhật

Chúng tôi gần như giữ nguyên giá mục tiêu và duy trì khuyến nghị MUA đối với Tổng CT Khí Việt Nam (GAS). Chúng tôi kỳ vọng GAS sẽ tiếp tục hưởng lợi từ giá dầu/khí cao trong ngắn hạn trong khi triển vọng tăng trưởng dài hạn của công ty sẽ được củng cố bởi triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ đến từ việc nhập khẩu LNG vào Việt Nam. 

Sau khi chúng tôi tăng dự báo giá dầu nhiên liệu (FO) giai đoạn 2022-2023 thêm khoảng 11% như trong Báo cáo cập nhật ngành năng lượng ngày 20/07/2022, chúng tôi tăng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022/2026 thêm 8,3%/17,0%. Ngoài ra, chúng tôi nhìn chung giữ nguyên dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2026. Những điều chỉnh này bù đắp cho tác động của việc chúng tôi tăng dự báo WACC thêm 50 điểm cơ bản và dẫn đến giá giá mục tiêu gần như không thay đổi. 

Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 tăng 56,3% YoY nhờ giá FO/khí LPG tăng 37,9%/20,6% YoY và sản lượng bán phục hồi 12,6% YoY. 

Powered by Froala Editor