Trung tâm phân tích
Quay lại

GAS - KHÔNG KN – Nhà độc quyền phân phối khí thiên nhiên tại Việt Nam - Cập nhật

PV Gas – nhà độc quyền phân phối khí thiên nhiên tại Việt Nam: PV Gas sẽ được giao dịch trên sàn OTC vào đầu tháng 6/2011 và theo kế hoạch sẽ niêm yết trên HSX vào cuối tháng 7 năm nay.