Trung tâm phân tích
Quay lại

FRT - Tiềm năng sinh lời từ chuỗi nhà thuốc - Báo cáo KQKD

  • CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT) đã công bố KQKD quý 1/2022 với doanh thu đạt 7,8 nghìn tỷ đồng (+67% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 165 tỷ đồng (5,3x YoY), lần lượt chiếm 28% và 28% dự báo cả năm tương ứng của chúng tôi. Đáng chú ý, lợi nhuận của Long Châu (chuỗi nhà thuốc) cao hơn đáng kể so với kỳ vọng của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng tăng đối với các dự báo hiện tại của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết. 

Powered by Froala Editor