Trung tâm phân tích
Quay lại

FPT [MUA +36,4%] - Tăng trưởng lợi nhuận ổn định bất chấp tăng trưởng toàn cầu chững lại - Cập nhật

- Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với CTCP FPT (FPT) khi chúng tôi vẫn đánh giá tích cực về triển vọng tăng trưởng mạnh của các mảng kinh doanh chủ chốt của công ty: Dịch vụ CNTT, Giáo dục và Dịch vụ Viễn thông.

- Chúng tôi tăng giá mục tiêu thêm 4% khi tăng dự báo tổng LNST sau CĐTS giai đoạn 2022-2024 thêm 3%, chủ yếu là do dự báo LNST  cao hơn của chúng tôi đối với mảng Dịch vụ Viễn thông và Giáo dục.

- Giá mục tiêu của chúng tôi tương ứng P/E 2022/ 2023 của FPT là 26/20 lần, chúng tôi cho rằng điều này là hợp lý do triển vọng lợi nhuận hấp dẫn. Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS giai đoạn 2021-2024 là 25%.

Powered by Froala Editor