Trung tâm phân tích
Quay lại

FPT - Kỳ vọng duy trì tăng trưởng bất chấp các thách thức - Báo cáo Gặp gỡ NĐT

Chúng tôi đã tham dự cuộc họp trực tuyến gặp gỡ các NĐT của CTCP  FPT (FPT) vào ngày 09/08/2022, buổi họp thảo luận về triển vọng kinh doanh trong 6 tháng cuối 2022 của công ty và các chủ đề khác liên quan đến các hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty. Những ghi nhận chính của chúng tôi từ cuộc họp củng cố quan điểm tích cực của chúng tôi về triển vọng kinh doanh của FPT và nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi.Powered by Froala Editor