Trung tâm phân tích
Quay lại

EIB - KHÔNG KN - Tập trung vào hiệu quả hoạt động và quản lý rủi ro - Cập nhật

Chúng tôi cập nhật một số thông tin về ngân hàng Eximbank (HSX:EIB) sau buổi làm việc với Ngân hàng cách đây vài tuần nhằm cập nhật hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm nay và chiến lược kinh doanh của Eximbank trong 6 tháng cuối năm nay.