Trung tâm phân tích
Quay lại

DXS - KQKD quý 1/2022 thấp do lượng giao dịch bất động sản giảm - Báo cáo KQKD

CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS) đã công bố KQKD quý 1/2022 phù hợp với kết quả sơ bộ được công bố tại ĐHCĐ của công ty vào ngày 25/4 (xem thêm chi tiết trong Báo cáo ĐHCĐ DXS của chúng tôi).

Powered by Froala Editor