Trung tâm phân tích
Quay lại

DXS - Kế hoạch lợi nhuận tăng mạnh trong năm 2022 nhờ hoạt động kinh doanh phục hồi - Báo cáo ĐHCĐ

  • Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS) vào ngày 23/4. 
  • Các cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của ban lãnh đạo với doanh thu đạt 8,4 nghìn tỷ đồng (+92% YoY - cao hơn 50% so với dự báo của chúng tôi) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 1,25 nghìn tỷ đồng (+132% YoY - phù hợp với dự báo của chúng tôi). 
  • Ban lãnh đạo công bố LNST sau lợi ích CĐTS quý 1/2022 sơ bộ đạt khoảng 130 tỷ đồng (-36% YoY), phản ánh mùa thấp điểm đối với các giao dịch bất động sản do dịp Tết Nguyên Đán. 

Powered by Froala Editor