Trung tâm phân tích
Quay lại

DRC - Nhu cầu chững lại do những thách thức kinh tế toàn cầu - Báo cáo KQKD

- CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC) đã công bố KQKD quý 4/2022 với doanh thu thuần đạt 1,1 nghìn tỷ đồng (-16% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 82 tỷ đồng (-6% YoY). 

- Chúng tôi cho rằng doanh thu giảm trong quý 4/2022 là do (1) mức cơ sở tương đối cao trong quý 4/2021 do các hạn chế về di chuyển được nới lỏng ở Việt Nam và nhu cầu bùng nổ sau khi ngừng hoạt động do COVID-19 trong quý 3/2021, bên cạnh (2) nhu cầu thị trường quốc tế thấp hơn do suy thoái kinh tế toàn cầu. 

- Trong cả năm 2022, doanh thu của DRC là 4,9 nghìn tỷ đồng (+12% YoY), hoàn thành 95% dự báo cả năm của chúng tôi. Ngoài ra, LNST sau lợi ích CĐTS cả năm 2022 đạt 308 tỷ đồng (+6% YoY), hoàn thành 96% dự báo cả năm của chúng tôi.

Powered by Froala Editor