Trung tâm phân tích
Quay lại

DRC - KQKD kém tích cực do dịch COVID-19 - Báo cáo KQKD

  • CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC) đã công bố KQKD quý 3/2021 với doanh thu đạt 929 tỷ đồng (-1,8% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 34 tỷ đồng (-45,3% YoY). 

Powered by Froala Editor