Trung tâm phân tích
Quay lại

DRC - GIẢM - Lợi nhuận cao nhưng các chỉ số cơ bản ngày càng kém khả quan - Báo cáo lần đầu

DRC là một trong các nhà sản xuất săm lốp hàng đầu tại Việt Nam. Các sản phẩm săm lốp ô tô chiếm trên 80% doanh thu của công ty. Cao su, có giá luôn biến động, chiếm gần một nửa chi phí sản xuất. Theo DRC, công ty cung cấp 90% săm lốp cho Trường Hải, nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai trong nước. Trường Hải chỉ chiếm 10% doanh số bán hàng của DRC.