Trung tâm phân tích
Quay lại

DPM - Tập trung vào chiến lược phát triển dài hạn - Báo cáo ĐHCĐ

ĐHCĐ thường niên của Tổng CT Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) đã diễn ra tại Bà Rịa - Vũng Tàu vào ngày 23/06/2022. Cuộc họp đã thảo luận về triển vọng giá bán và sản lượng urê cho năm 2022, tính toán lại giá vận chuyển khí cho giai đoạn 2014-2018, chiến lược phát triển dài hạn của công ty và nguồn cung khí đầu vào.

Trong khi đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2022 của DPM là tích cực do gần như hoàn thành kế hoạch cả năm của công ty, đại diện PVN lo ngại về triển vọng của DPM trong nửa cuối năm 2022 do giá urê đang giảm.  

DPM đặt kế hoạch doanh thu năm 2022 đạt 17,2 nghìn tỷ đồng (+34,8% YoY) và LNST đạt 3,5 nghìn tỷ đồng (+9,5% YoY). Các kế hoạch năm 2022 này dựa trên giá urê cập nhật kể từ quý 1/2022 và cao hơn đáng kể so với kế hoạch năm 2022 được công bố vào tháng 12/2021. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng kế hoạch này vẫn khá thận trọng.  
-

Powered by Froala Editor