Trung tâm phân tích
Quay lại

DPM - MUA - Triển vọng tươi sáng với việc mua lại Nhà máy đạm Cà Mau - Báo cáo lần đầu

DPM là nhà sản xuất và phân phối phân urea hàng đầu Việt Nam với công suất 800.000 tấn/năm. Cổ đông của DPM đã thông qua kế hoạch mua lại 51% cổ phần nhà máy đạm Cà Mau (DCM) từ Công ty mẹ - PVN. Việc mua nhà máy DCM giúp tổng công suất của DPM tăng gấp đôi lên 1,6 triệu tấn/năm, đủ để đáp ứng khoảng 84% nhu cầu trong nước. Các sản phẩm của Công ty được bán cho nông dân thông qua các công ty phân phối (hầu hết đều thuộc sở hữu của DPM).