Trung tâm phân tích
Quay lại

DIG [PHTT +5,1%] - Giảm tỷ lệ đòn bẩy sẽ hỗ trợ giảm chi phí tài chính trong bối cảnh doanh số bán hàng kém tích cực - Cập nhật

- Chúng tôi điều chỉnh giảm 47,5% giá mục tiêu xuống 17.600 đồng/CP cho Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) nhưng nâng khuyến nghị từ KÉM KHẢ QUAN lên PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG do giá cổ phiếu DIG đã giảm 49% trong 3 tháng qua. Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu do (1) định giá thấp hơn đối với các dự án trong kế hoạch phát triển, đặc biệt là dự án Long Tân khi chúng tôi kéo dài thời gian phát triển dự án này, (2) nâng giả định WACC thêm 0,9 điểm % và (3) áp dụng mức chiết khấu 30% vào phương pháp định giá giá trị tài sản ròng (RNAV) của chúng tôi. 

- Chúng tôi điều chỉnh giảm 62% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 đạt 382 tỷ đồng (-61% YoY) chủ yếu do chúng tôi điều chỉnh giảm dự phóng ghi nhận doanh thu tại dự án Vị Thanh. Chúng tôi duy trì kỳ vọng việc bàn giao tại các dự án Nam Vĩnh Yên và Vị Thanh sẽ là nhân tố chính đóng góp vào dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 của chúng tôi khi chúng tôi dự báo DIG sẽ không ghi nhận lãi thoái vốn trong năm 2022 so với 862 tỷ đồng trong năm 2021. 

- Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 đạt 478 tỷ đồng (+25% so với dự báo năm 2022) đến từ việc DIG tiếp tục bàn giao tại các dự án Nam Vĩnh Yên và Vị Thanh. Chúng tôi dự phóng chi phí tài chính giảm YoY nhờ số dư nợ vay dự kiến thấp hơn do DIG đã hoàn tất việc mua lại trái phiếu trước hạn trị giá 1,6 nghìn tỷ đồng trong tháng 11/2022.

Powered by Froala Editor