Trung tâm phân tích
Quay lại

DHC - Công bố nhà máy sản xuất giấy thứ ba, kế hoạch kinh doanh thận trọng - Báo cáo ĐHCĐ

Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ của CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC) diễn ra tại tỉnh Bến Tre vào ngày 17/06. Một số ghi nhận chính của chúng tôi như sau
- Ban lãnh đạo ước tính LNST trong 6 tháng đầu năm đạt 250 tỷ đồng (-17% YoY; chiếm 46% dự báo năm 2022  của chúng tôi), con số này phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng LNST giảm so với cùng kỳ năm trước do 1) ưu đãi thuế tại nhà máy giấy thứ hai của DHC sẽ giảm hiệu lực vào năm 2022 và 2) chi phí nguyên liệu đầu vào thấp trong quý 1/2021, dẫn đến mức cơ sở so sánh cao cho lợi nhuận.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của DHC:

Powered by Froala Editor