Trung tâm phân tích
Quay lại

DGW [PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG +6,0%] - Tăng trưởng mạnh tới từ tất cả các mảng kinh doanh - Cập nhật

Chúng tôi giữ khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho CTCP Thế Giới Số (DGW) dù tăng giá mục tiêu thêm 69% khi giá cổ phiếu của DGW đã tăng 67% trong 3 tháng qua. Dù doanh số của DGW cao hơn đáng kể so với kỳ vọng của chúng tôi, chúng tôi tin rằng công ty đã có định giá hợp lý với P/E năm 2022/2023 hiện tại là 16/14 lần (dựa trên dự báo của chúng tôi) so với mức trung bình 3 năm của các công ty cùng ngành trong khu vực là 9,7 lần. Chúng tôi tin rằng định giá cao này đã phản ánh triển vọng mạnh mẽ của DGW (tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS giai đoạn 202F-2024 là 20%, theo dự báo của chúng tôi). 

Powered by Froala Editor