Trung tâm phân tích
Quay lại

CTR [MUA +42,5%] - Định giá hấp dẫn trong khi triển vọng tăng trưởng cao - Cập nhật

Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA khi chúng tôi kỳ vọng Tổng CTCP Công trình Viettel (CTR) sẽ tận dụng được mức tiêu thụ dữ liệu di động đang gia tăng của Việt Nam nhờ hoạt động kinh doanh cho thuê hạ tầng viễn thông (towerco) có mức sinh lời cao. Ngoài ra, các mảng Xây dựng và Tích hợp hệ thống của CTR đang phát triển nhanh chóng nhờ chuyên môn kỹ thuật vững chắc của CTR. 

Powered by Froala Editor