Trung tâm phân tích
Quay lại

CTD - GIẢM - Giá trị trúng thầu tăng nhưng biên lợi nhuận giảm - Cập nhật

Giá trị trúng thầu tăng nhưng biên lợi nhuận giảm. Khuyến nghị GIẢM.Tại mức giá 62.000 đồng/cổ phiếu, CTD đang được giao dịch với mức P/E 2010 là 7,9x trên cơ sở EPS 2010 là 7.837 đồng.