Trung tâm phân tích
Quay lại

CII [PHTT -6,9%] - Định giá hợp lý dù lợi nhuận dự kiến phục hồi trong năm 2022 - Cập nhật

  • Chúng tôi điều chỉnh khuyến nghị cho CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) từ MUA còn PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG dù tăng giá mục tiêu thêm 25% lên 27.300 đồng/CP do giá cổ phiếu CII đã tăng 62% trong 3 tháng qua.

Powered by Froala Editor