Trung tâm phân tích
Quay lại

Cập nhật Vĩ mô - Tiến độ tiêm chủng nhanh giúp kinh tế hồi phục

Việt Nam nỗ lực vượt bậc trong việc triển khai tiêm vaccine 

Tính đến cuối tháng 6/2021, chỉ có 5% dân số trên 18 tuổi được tiêm chủng và khoảng 0,3% được tiêm đủ 2 mũi. Tuy nhiên, Việt Nam đã đã nỗ lực vượt bậc trong việc triển khai tiêm vaccine trong 6 tháng cuối năm 2021. Tính đến cuối năm 2021, hơn 90% dân số trên 18 tuổi ở Việt Nam đã được tiêm đủ 2 mũi, trong khi gần 56% dân số trong độ tuổi 12-17 được tiêm đủ 2 mũi. Tốc độ tiêm nhanh và tỷ lệ tiêm cao của Việt Nam đã giúp giảm tỷ lệ tử vong xuống còn 1,9% vào cuối tháng 12/2021 (so với mức 2,5% vào tháng 9/2021) và hỗ trợ nền kinh tế mở cửa trở lại. 

Powered by Froala Editor