Trung tâm phân tích
Quay lại

Cập nhật Vĩ mô - Quyết định của USTR về Điều tra Mục 301 về Định giá tiền tệ của Việt Nam: Không có hành động thương mại nào đối với Việt Nam

Ngày 24/07/2021, USTR đã thông báo quyết định chính thức sau cuộc điều tra Mục 301 về Tiền tệ Việt Nam sau gần 10 tháng kể từ khi khởi động cuộc điều tra vào ngày 02/10/2020. Theo thông báo, USTR đã quyết định không có hành động đối với Việt Nam sau cuộc điều tra Mục 301 tại thời điểm này. Quyết định dựa trên thỏa thuận đạt được giữa Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), tư vấn của Ủy ban liên ngành Mục 301 và ý kiến điều trần thu thập trong quá trình điều tra.

Powered by Froala Editor