Trung tâm phân tích
Quay lại

Cập nhật vĩ mô - Nhập siêu tháng 6 giảm xuống 400 triệu đô nhờ xuất khẩu tăng và nhập khẩu giảm

Nhập siêu tháng 6 giảm xuống 400 triệu đô nhờ xuất khẩu tăng và nhập khẩu giảm: Thâm hụt thương mại của Việt Nam đã giảm từ 1,4 tỷ USD trong tháng 5 xuống 400 triệu USD trong tháng 6, mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2010, ....