Trung tâm phân tích
Quay lại

Cập nhật Vĩ mô - Làn sóng dịch COVID-19 thứ tư ảnh hưởng đến đà phục hồi

GDP của Việt Nam tăng 6,61% trong quý 2/2021 bất chấp làn song dịch COVID-19 lần thứ tư. Mặc dù dịch COVID-19 bùng phát trong cộng đồng lần thứ tư diễn biến phức tạp, GDP của Việt Nam vẫn tăng trưởng 6,61% trong quý 2/2021 và 5,64% trong nửa đầu năm 2021 (so với mức tăng 1,82% trong nửa đầu năm 2020 và 6,77% trong nửa đầu năm 2019).