Trung tâm phân tích
Quay lại

Cập nhật vĩ mô - Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh nhưng chưa phải là dấu hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ

Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh nhưng chưa phải là dấu hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ: Kể từ đầu tháng 5, lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng giảm mạnh do NHNN có những động thái hỗ trợ thanh khoản tiền đồng.