Trung tâm phân tích
Quay lại

Cập nhật Ngành Hàng không - Định giá không hấp dẫn dù lộ trình phục hồi rõ ràng hơn

Chúng tôi có quan điểm tích cực về sự phục hồi của ngành giai đoạn 2022-2026 do (1) các hạn chế đối hàng không trong nước vẫn ở mức thấp dù số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày gia tăng cùng với (2) tốc độ nhanh hơn dự kiến của Chính phủ trong việc nâng tần suất các chuyến bay quốc tế  và mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế vào giữa tháng 3/2022. 

Powered by Froala Editor