Trung tâm phân tích
Quay lại

Cập nhật bất động sản - Doanh nghiệp BĐS kêu gọi hỗ trợ

Hiệp hội bất động sản TP. HCM (HOREA), đại diện cho các doanh nghiệp bất động sản của thành phố, gần đây đã đưa ra một số kiến nghị với Chính phủ nhằm hỗ trợ các chủ đầu tư do thị trường bất động sản vẫn tiếp tục gặp khó khăn. Điều này sẽ tác động như thế nào đối với các doanh nghiệp bất động sản đang niêm yết?