Trung tâm phân tích
Quay lại

BWE [MUA +30,1%] - Sản lượng nước công nghiệp phục hồi hỗ trợ triển vọng tăng trưởng - Cập nhật

Chúng tôi tăng giá mục tiêu cho CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (BWE) thêm 47% lên 54,900 đồng/CP và nâng khuyến nghị từ PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG lên MUA. Chúng tôi có quan điểm tích cực đối với triển vọng tăng trưởng của BWE với vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực cấp nước của Việt Nam khi công ty này mở rộng phạm vi hoạt động sang tỉnh Đồng Nai cùng với tỷ lệ thất thoát vượt trội của BWE được công ty tuyên bố là đứng thứ ba trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Powered by Froala Editor