Trung tâm phân tích
Quay lại

BVH [ PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG +9,3%] - Tăng trưởng phí bảo hiểm phục hồi trong năm 2022 - Cập nhật

Chúng tôi tăng giá mục tiêu thêm 6,0% lên 65.800 đồng/CP nhưng điều chỉnh khuyến nghị đối với BVH từ KHẢ QUAN xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG do giá cổ phiếu của công ty đã tăng khoảng 11% trong 3 tháng qua.

Powered by Froala Editor