Trung tâm phân tích
Quay lại

BMP - Lợi nhuận quý 4 khả quan nhờ doanh thu ổn định & biên lợi nhuận tăng - Báo cáo KQKD

- CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) công bố KQKD quý 4/2022 với doanh thu đạt 1,4 nghìn tỷ đồng, giảm 6% QoQ và 1% YoY nhưng khả quan hơn dự báo của chúng tôi do ảnh hưởng kém tích cực từ thị trường BĐS thấp hơn dự kiến trong quý 4/2022 đối với doanh số bán hàng của BMP. Chúng tôi cho rằng kết quả này là do ống nhựa của BMP chủ yếu được sử dụng trong những giai đoạn sau của quá trình xây dựng, khiến những diễn biến kém tích cực từ thị trường BĐS ảnh hưởng chậm hơn đến sản lượng bán hàng của BMP – đặc biệt khi so sánh với các công ty sản xuất thép và xi măng. 

- LNST sau lợi ích CĐTS quý 4/2022 của BMP đạt 248 tỷ đồng, tăng 42% QoQ và 117% YoY. Kết quả tích cực này chủ yếu nhờ 1) sản lượng bán hàng ổn định và 2) biên lợi nhuận gộp tăng trong bối cảnh giá nhựa đầu vào thuận lợi. Biên lợi nhuận gộp quý 4/2022 của BMP đạt 33,7% – gần mức biên lợi nhuận cao kỷ lục của công ty – so với 25,7% trong 9T 2022 và 15,3% trong cả năm 2021. 

- Doanh thu cả năm 2022 của BMP đạt 5,8 nghìn tỷ đồng (+28% YoY) với LNST sau lợi ích CĐTS đạt 696 tỷ đồng (+225% YoY từ mức cơ sở thấp trong năm 2021). KQKD năm 2022 của BMP vượt dự báo của chúng tôi, do đó, chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo năm 2023, dù cần thêm đánh giá chi tiết. 

Powered by Froala Editor