Trung tâm phân tích
Quay lại

Báo cáo Vĩ mô - Việt Nam chỉ vượt 1 tiêu chí theo Đạo luật 2015

Ngày 10/06/2022, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban hành báo cáo về “Chính sách Kinh tế Vĩ mô và Ngoại hối của các Đối tác Thương mại lớn của Hoa Kỳ”, đánh giá trong 4 quý tính đến tháng 12/2021.

Powered by Froala Editor